Projekti

2021

 • Tiešsaistes   konference "Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā 2021": Nekustamā īpašuma un būvniecības tirgus Latvijā COVID-19 pandēmijas laikā: aktualitātes  un prognozes
  Diskusija notiks:  2021.gada 15.aprīlī
  Translācijā :  video.failiem.lv kanālā
  http://www.rmsforum.lv/lv/event/262

 • Vebinārs: ATTĀLINĀTAIS DARBS - JURIDISKIE ASPEKTI
  2021.GADA 30.MARTS
  Vebinārs notiks platformā: video.failiem.lv
  http://www.rmsforum.lv/lv/event/265

 • Tiešsaistes seminārs  :  Uzņēmuma gada pārskats 2020: tipisko kļūdu analīze un COVID-19 ietekme
  Seminārs notiks 2021. gada 18.februārī
  Vebinārs notiks platformā:   YouTube
  http://www.rmsforum.lv/lv/event/258


2020

 • Tiešsaistes konference UZŅĒMUMA KIBERDROŠĪBA 2020
  Datums: 2020.gada 5.novembris, plkst.10.00-12.30, Translācija: YouTube kanālā
  http://www.rmsforum.lv/lv/event/254

 • Gatavojoties XXIII  Starptautiskajai konferencei "TransBaltica 2020", kura notiks 2020.gada rudenī  tiek  organizēta online apaļā galda diskusija:
  "Latvijas vieta Austrumu-Rietumu kravu tranzīta koridorā un prognozes par Covid-19 ietekmi uz tranzīta procesiem valstī".
  Diskusija notiks 2020.gada 2.jūnijā plkst. 11.00 -12.30, YouTube kanālā.
  http://www.rmsforum.lv/lv/event/244

 • Tiešsaistes   konference "Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā 2020" : Nekustamā īpašuma un būvniecības tirgus Latvijā pēc  COVID-19: aktualitātes  un prognozes
  Diskusija notiks:  2020.gada 18.jūnijā plkst. 11.00 -13.00, Translācijā : YouTube kanālā
  http://www.rmsforum.lv/lv/event/209

 • Seminārs  "Uzņēmuma Gada Pārskats 2019: tipisko kļūdu analīze"
  Seminārs notiks 2020. gada 30.janvārī, Kalpaka bulvāris 10, 3.stāvs, no plkst.10.00-14.00
  Semināra darba valoda: krievu
  http://www.rmsforum.lv/lv/event/227


2019

 • Semināru organizēšanu INTERREG projekta “Viedās specializācijas pieejas veicināšana senioru ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi” (OSIRIS)
  Septembris, 2019  -  Marts, 2020

 • Seminārs : Uzņēmējdarbības veikšana vai uzsākšana Baltkrievijā: likumdošanas vide un nodokļu priekšrocības/atlaides
  2019. gada 19.septembris
  www.rmsforum.lv
 • Konference "ĢIMENES UZŅĒMĒJDARBĪBA UN MANTOJUMA TIESĪBU JAUTĀJUMI"
  2019. gada 14. jūnijs, Rīga, Latvija www.rmsforum.lv

 • Seminārs: Uzņēmumu gada pārskats 2018
  2019.gada 15.februārī, www.rmsforum.lv


2018

 • RMS Forum in cooperation with Rödl & Partner invites you to the seminar "Tax system and its nuances: Lithuania, Estonia and Germany" on November 15, 2018.
  http://www.rmsforum.lv/en/event/175
 • International Conference "Options for financing of infrastructure projects after 2020", 14.06.2018
  http://www.rmsforum.lv/en/event/159
 • International conference General Data Protection Regulation(GDPR) - Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), 22.02.2018
  www.rmsforum.lv


2017

 • PROJEKTS «Gate2Europe»:
  starptautiska konference "Uzņēmējdarbības/biznesa uzsākšanas un organizēšana praktiskie jautājumi Baltijas valstīs", 2017.gada 24-25.novembris, Rīga, Latvija
  http://gate2europe.ru/

 • Ikgadējās XX starptautiskās konferences „TANSBALTICA 2017” ietvarā 26.maijā notiks seminārs:
  „Tirdzniecība Ķīna-Eiropa caur Baltijas valstīm: perspektīvas tranzīta izaugsmei, piepildījums, konteinerizācija”
  http://www.rmsforum.lv/lv/event/117


2016

 • Projekts “50/50 European Network of Education Centres” (EURONET 50/50 max "Intelligent Energy- Europe" Programme 2014-2016) http://www.euronet50-50max.eu/lv/
 • Konsultatīvie pakalpojumi   SIA “ELLAT”,  SIA "Austrumlīnija", OOO "Лизинговая Компания"  Санкт-Петербург».

2015

 • Projekts “50/50 European Network of Education Centres” (EURONET 50/50 max "Intelligent Energy- Europe" Programme) http://www.euronet50-50max.eu/lv/
 • Konsultatīvie pakalpojumi   Flight Consulting Group   (FCG)  pārdošanas sistēmas izstrādei un ieviešanai
 • RMS konsultācijas Latvijas Tranzīta Biznesa Asociācijai   realizējot   Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektu  „Nozares starptautiskā konference “TransBaltica”  

2014

 • Projekts  ARISTO  (A European Monitoring Protocol of Young Athletes’ health and training conditions).  RMS – ārējais eksperts.
 • RMS konsultācijas Latvijas Tranzīta Biznesa Asociācijai   realizējot   Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektu  „Nozares starptautiskā konference “TransBaltica”

2013

 • Projekts "Izglītojošu pakalpojumu izstrāde vecākiem-migrantiem" ir "Grundtvig Learning Partnership" projects.   RMS – ārējais eksperts http://mholdingprojects.wix.com/migrant-parents
 • RMS konsultācijas Latvijas Tranzīta Biznesa Asociācijai   realizējot   Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektu  „Nozares starptautiskā konference “TransBaltica” 


2012

 • Projekts „Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija” - atbalstīts Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO fonds” ietvaros. RMS - partneris.
 • Konsultatīvie pakalpojumi  - projektam    „Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju”

2011

 • SchoolMed: Mediation in Conflict Resolution in Educational Settings. – Starpniecība konfliktu risināšanā izglītības jomā. Projekts tiek veidots Grundtvig – Learning Partnerships 2011 - 2013 programmas ietvaros. RMS – ārējais eksperts.
 • Projekts LA-OLA  ( Latvia – Ostfriesland– Arbeitsplätze trotz Handicaps) in Zusammenarbeit mit  dem Bildungsforum Glashütte (Papenburg,Deutschland) 2011 - 2014

2010

 • Intercultural Competence of Parents in Cross-Culture Families – Vecāku starpkultūru kompetence kroskulturālās ģimenēs. Projekts tiek veidots Grundtvig – Learning Partnerships 2010 - 2012 programmas ietvaros.
  RMS – ārējais eksperts.
 • „Tīra braukšana” – kampaņa, lai atbalstītu „tīros” transporta līdzekļus Eiropā. Clean Drive – a Campaign for Cleaner Vehicles in Europe. Projekts ir atbalstīts programmas Intelligent Energy Europe (IEE) ietvaros.
  RMS
  - partneris.
 • Mazo un vidējo pilsētu stratēģiskā pozicionēšana. Options of Actions for the Strategic Positioning of Small and Medium Sized Cities (OP-ACT). Projekts ir atbalstīts programmas URBACT ietvaros.
  RMS
  - partneris.
 • Klients   Baltic International Bank , konferences “ Bizness un ģimene: jaunā gadsimta izaicinājumi” programmas izstrādātājs

2009

 • «Ētiskā kompetence kā izglītojoša sastāvdaļa pieaugušo izglītībā». Projekts tiek veidots Grundtvig 2009-2010 programmas ietvaros. http://www.rms.lv/ethics/index.html
   
 • Kursa "Vēja enerģētikas pamati" izstrādāšana un novadīšana projekta EastWind – Establishing Wind Energy Use in Russian Federation ietvaros
 • ”Saxo bankas (Denmark) šokējošie pareģojumi 2009.gadā”.  RMS - semināra organizātors
 • Klients   Baltic International Bank , konferences “ Biznesa stabilitāte  un efektivitāte mūsdienu apstākļos” programmas izstrādātājs

2008

 • "Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas stimulēšana, balstoties uz agro-enerģētisko tīklu ķēdēm" (Raising Awareness on Renewable Energy Developing Agro-eneRgetic chain models - RADAR). Projekts tiek veidots Intelligent Energy Europe (IEE) programmas ietvaros. RMS ir partneris.
 • Enerģijas apziņas veicināšana (Mobilise Energy Awareness - MOBENAW). Projekts tiek veidots Intelligent Energy Europe (IEE) programmas ietvaros. / SEF (www.energyxchange.eu)
 • "Enerģijas sfēru menedžments vietējās pašvaldībās" (Management Of Domains related to Energy in Local Authorities - MODEL). Projekts tiek veidots Intelligent Energy Europe (IEE) programmas ietvaros. RMS ir partneris. (www.energymodel.eu)

2007

 • Projekts "Lietišķo un personības prasmju un iemaņu attīstības apmācības programma "Veiksmīgs uzņēmējs" http://www.rms.lv/veiksmigs_uznemejs/  Projekts tiek veidots LSIF programmas "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai" ietvaros.
 • EastWind – Establishing Wind Energy Use in Russian Federation – project supported under Interreg III B programme.
 • "Jauns ģenerators 1.0 kW vēja enerģijas iekārtām". Projekta sagatavošanas darbība (Seed Money Facility) tiek veidots EEA Grants programme (EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism) ietvaros. RMS ir vadošais partneris.

2006

 • "Intelligent Energy - Europe" Programme.  Projekts Bio-NETT. http://www.rms.lv/bionett/
 • Projekts "Sociālās atstumtības aspektu analīze pirmspensijas vecuma iedzīvotāju veiksmīgai integrācijai darba tirgū" http://www.rms.lv/petijums/
 • Starptautiskā konference "Ēku energoefektivitāte Baltijas valstīs (BENEFIT-2006)"
 • „Increase of non-government sector’s share is the mean to facilitate the execution of European Social Fund projects”. Projekts tiek veidots European Social Fund. 2006-2007
 • "Development of Wind Energy in Baltic Sea Region – Latvian Perspective" Projekts tiek veidots EU Phare Co-operation Program in the Baltic Sea Region; 2001 – Grant Scheme 2006-2007 (www.windenergy.rms.lv)
   

2005

 • Socrates Grundtvig „Apmācība biznesa iesākšanai Eiropā”. Projektu atbalsta Eiropas Komisija.
 • Baltic SMEs isolation overcoming through franchising partnership and networks / BFF
 • Pētījums par no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu iespējām iekļauties darba tirgū / RMS
 • Bijušo notiesāto kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana / SEF
 • Opening the Labor Market for Women, a project supported by the European Commission initiative "EQUAL", 2005 - 2007
 • "Elaboration and implementation of complex model of social rehabilitation of former convicts"
  Contract with Society integration foundation2005-2006.

2004

 • European Agricultural Technology Database eContent programmas ietvaros.
 • Personāla audits - konsultatīvs projekts uzņēmumam AS BMGS un SLO Latvija.
 • Lietišķā Integrācijas Spēle Mūsu nākotni veidosim kopā! programmas Social Integration in Latvia ietvaros. Projektu atbalsta Society Integration Foundation of Latvia.
 • PAVE 2004 - Partneru tikšanas Eiropā, Grāca, Austrija, programmas Regional Partnership Events for SMEs in EU Regions Bordering the Candidate Countries - Pilot Programme on the Impact of Enlargement for the Regions Bordering the Candidate Countries ietvaros. Projektu atbalstīja Eiropas Komisija.
 • "Promotion of mutual understanding - road to integration of society" Projektu atbalsta EU Phare grant program “Promotion of integration of society in Latvia” 2004-2005

2003

 • Akceptēts iepriekšējais pieteikums projektam "Increasing work-linked effectiveness of business behaviour by developing and pilot implementing the training programme "Business Standard"" - Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme.
 • Development of Wind Energy in Baltic Sea Region - Latvian Perspective.
 • Improving the Competitiveness of SMEs in the Border Regions of Latvia, Lithuania and Estonia Through Creating Franchising Network.
 • Ir apstiprināta konsultantu/treneru sagatavošanas programma Rēzeknes Biznesa Centra izveidošanas projekta ietvaros (Creation of Rezekne Business Centre) - Phare National Programme for Latvia 2000. Projektu atbalstīja Rezekne City Council, Latvia.
 • Seminars ”How to improve competitiveness on EU market”
  Sub-contracting between SIA “Consensus PR” and European Commission Delegation in Latvia within the project Implementation of European Commission’s Enlargement Communication Strateg. Special program coordinated by European Commission Delegation in Latvia, 15-16.04.2003

2002

 • Tika piešķirts finansējums projektam PAVE (PArtners EVents in Europe) programmas Phare CBC Programme "Regional Partnership Events for SMES in EU Regions Bordering the Candidate Countries" ietvaros.
  Projektu vada: Euro Info Centre Viborg (Dānija). Rīgas Menedžeru Skola piedalās projektā kā partneris.
 • Rīgas Menedžeru Skolai tika piešķirts finansējums projektam "Improvement of competitiveness of the socially disadvantaged groups in the Latvian labour market through creation of Practice Firms Network" "PHARE ACCESS 2000 Special Programme for Strengthening the Civil Society and Preparing for Accession of Latvia" ietvaros.
 • Korporatīvās personāla attīstības programmas SIA "König Eurotrans", SIA "Juva", A/S "Rietumu Banka".

2001

 • Baltic Sea Partenariat 2001 (Matchmaking B2B  - 1800 participants). May 17-18, 2001 in Riga, Kipsala exhibition center.
 • Vairāki semināru kursi "Projektu vadībā" Krievijas uzņēmumiem (St. Pēterburgā)
 • Rīnužu ostas sanācijas plāna izstrāde
 • Organizatoriskā modelēšana "No struktūras līdz amata pienākumu instrukcijām" "Būve A/S"
 • Sagatavošana ISO 9001 : 2000 sertifikācijai, SIA "Ellat"

2000

 • Korporatīvās kultūras izpēte un attīstība SIA "Reaton"
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 55 darbinieku apmācība finansu vadības jomā Zviedrijas valdības finansētā Latvijas labklājības sistēmas reformas projekta ietvaros
 • Latvijas uzņēmumu sadarbības programma ar Vācijas biznesa partneriem – kopā ar Wirtschaftakademie (Ķīle, Vācija)

1999

 • Valsts ieņēmumu dienesta reģionālo nodaļu vadītāju un darbinieku (480) apmācība: izmaiņu menedžments un iemaņu pilnveidošana darbā ar klientiem; finansējusi Pasaules Banka
 • SIA "Wess Motors" (Toyota, Lexus) restrukturizācija
 • Statoil degvielas uzpildes staciju tīkla vadītāju apmācība

1998

 • Kompānijas LGS (Latvijas Gaisa Satiksme - Latvijas gaisa pārvadājumu vadība) restrukturizācijas projekta izstrāde un vadības apmācība
 • Korporatīvās kultūras izpēte un attīstība A/S "Saules Banka"

1997

 • SIA Reaton restrukturizācija (finansēja Baltic Business Advisory Fund)
 • SIA "Dela Investments" korporatīvās kultūras izpēte un attīstība

1996

 • Kanādas valdības projekts "Personāla apmācība un Vides aizsardzības ministrijas struktūras optimizēšana";

1994-2000

 • Āpmācības programmas banku darbiniekiem: Krājbanka, Pirmā Banka, Saules Banka, Rietumu Banka, Hipoteku Banka,  Aizkraukles Banka, Baltijas Tranzītu Banka
 • Pašvaldību darbinieku apmācības programmas sadarbībā ar Management Academie München un Deutsche Management Academie Niedersachsen. Apmācīti Rīgas, Daugavpils, Kuldīgas, Rēzeknes, Kandavas (Latvija), Krasnojarskas, Siktivkaras, Vorkutas, Astrahaņas, Omskas, Azovas, Tjumeņas, Iževskas, Samaras, Rostovas-uz-Donas, Čitas, Maskavas apgabala, Kemerovas apgabala (Krievija) pašvaldību pārstāvji

1993

 • Maza biznesa attīstības programma - kopā ar Regional Development Fund of Gothland un BITS (Zviedrija)