Par RMS-Forum

RMS-Forum  - RMS Forum – organizē starptautiskas konferences un forumus. Nozaru konferences, kuras ir kļuvušas par tradicionālām un ikgadējām:


"
RealEstate" (nekustamais īpašums) —
starptautiskā konference ar daudzu gadu vēsturi, kuru atbalsta Rīgas dome un nozares asociācijas. Konferencēs tiek apspriestas perspektīvas un izmaiņas nekustamā īpašuma un būvniecības nozarēs Baltijas reģionā. 

 

 Konference "Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā" šogad notika 20 reizi (1998-2017). 20 gados konferencē uzstājās 234 referenti un apmeklēja 2848 dalībnieki no 18 valstīm.
Presentation with participants of 20 years history
"
TransBaltica" (iepriekš ar nosaukumu „Transzīts”) —
Vadošā starptautiskā konference transporta un loģistikas nozarē Baltijas valstīs. Atbalsta LR Satiksmes ministrija, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas, Latvijas dzelzceļš. Eksperti diskutē par nozares perspektīvām un tranzīta biznesa izaicinājumiem, atbild uz jautājumiem un piedalās diskusijās. Konference ir paredzēta tranzīta nozares profesionāļiem, transporta un loģistikas uzņēmumiem, kravu pārvadātāju kompānijām."Audit, Taxes, and Accountings" (audits, nodokļi, revīzija un grāmatvedība) – ikgadējā konference, kuru atbalsta nozares asociācijas un starptautiskas auditorkompānijas, piedalās LR Finanšu ministrijas, LR Valsts kontroles un VID pārstāvji. Konferences ietvaros tiek prezentēts Latvijas auditorkompāniju reitings un notiek labāko kompāniju apbalvošana.

 


 

“JUSTICE”  -  konference juristu un advokātu birojiem. Jautājumi un praktiskie piemēri tiesību aku piemērošanā uzņēmējdarbības vidē, tiesas prāvās un strīdos starp valdību un uzņēmējiem, Latvijas likumu un normatīvo aktu atbilstība starptautiskajai praksei.

 

 


Citu konferenču tēmas (skat. arhīvā) veidojas saskaņā ar ekonomisko situāciju Baltijas valstīs un tirgus vajadzībām.

Vairāk par Rīgas menedžeru skolas konferenču vēsturi un gaidāmajām konferencēm var atrast mūsu mājas lapā: www.rmsforum.lv