RMS-Consulting palīdz firmu un organizāciju vadītājiem attīstīt biznesu, apvienojot pasaules līmeņa ekspertīzi konsultāciju pakalpojumus ar labām vietējās biznesa vides specifikas zināšanām.

Mūsu pakalpojumus var dalīt četrās grupās:

 1. Konsultācijas kompāniju biznesa modeļu izveidē

Kopsadarbības ar pasūtītāja darbiniekiem rezultātā, kur RMS konsultanti sniegs vadošus organizacionāli – metoloģiskus norādījumus, izmantojos programmatiski – metodoloģisku kompleksu  Big-Master   

tiks izveidots elektronisks biznesa modeli un sagatavoti speciālisti tālākām darbībām modeļa kontekstā.

Procesuālā konsultēšana, kura orientēta uz konkrētu uzdevumu izpildi, nepastarpināti iesaistot Pasūtītāja darbiniekus, konsultantu programmatiski – metodoloģiskā pārraudzībā.

Kopsadarbības rezultātā, izmantojos programmatiski – metodoloģisku kompleksu  Big-Master   tiek izveidots elektronisks uzņēmuma biznesa modelis un sagatavoti speciālisti tālākām darbībām ar modeli.

Biznesa modeļu esamība un to tālāka rennovēšana, palīdz paārināt kompānijas reakciju strauji mainīgā ārējā vidē. Finālā, tas nodrošina noteiktu priekšrocību iegūšanu konkurences cīņā, izaicinājumus nesošajā tirgū.

 

 1. Konsultācijas un apmācība organizāciju attīstībā (organizational development)

Organizāciju attīstība ir pasākumu komplekss, kurš sniedz iespēju paaugstināt personāla darbības efektivitāti – pats straujākais veids kā paaugstināt kompānijas peļņu.

Organizāciju attīstība sniedz pozitīvas izmaiņas 4 līmeņos:

 1. Profesionālā attīstība.
 2. Personiskā attīstība.
 3. Komunikatīvā kompetence.
 4. Pieaugoša komandas sajūtu.

 

Programmā tiek izmantotas divas mūsdienīgas vadītāju apmācības metodes: konkrētu gadījumu analīze (case-study) un praktiskā lietišķu situāciju modelēšana (experiantial learning).

 

Katrs programmā ietilpstošais seminārs – treinings sastāv no 4 etapu cikla:

 1. Prakse, konkrēta pieredze
 2. Novērojumi, pārbaude, refleksija, analīze
 3. Тeorija, apkopojums, koncepcijas
 4. Eksperimentālā

 

 1. Atvērtie semināri – treiningi

Semināri – treiningi spēlē būtisku lomu vadītāju un speciālistu kvalifikācijas attīstībā. Tieši treininga procesā notiek praktisko iemaņu un prasmju attīstība, kura nepieciešama ikdienas darbā

Semināri -treiningi spēlē ievērojamu lomu vadītāju un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanā. Tieši treininga procesā notiek praktisko iemaņu un prasmju attīstība, kuras nepieciešamas ikdienas darbā.

Semināri – treiningi atšķiras no parastajām apmācības metodēm.

Seminārs treiningi ir spēle, kurā dažādas lietišķas situācijas attīstās daudz ātrāk nekā tas notiek reālajā dzīvē. Semināra dalībniekus iesaista piedāvātajās situācijās, viņi tās analizē un apspriež, mobilizējot visu savu pieredzi un zināšanas. Jauno informāciju dalībnieki iegūst aktīvā veidā, rezultātā “spēlētāji” atrod algoritmu un iegūst iemaņas problēmu risināšanai, kuras satur dotā situācija.

 

 

Jauns RMS-consulting darbības virziens

 

 1. Projektu sagatavošana un realizācija

Projektu sagatavošana un realizācija vietējo un starptautisko attīstības programmu ietvaros, kā arī citu organizāciju konsultēšana projektu menedžmenta sfērā.

 

2002.-2014.gados RMS–consulting kā galvenais partneris izstrādāja un realizēja projektus sekojošās nozarēs:

- jaunu perspektīvu biznesa novirzienu attīstība,

- mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas palielināšana, partnerattiecību ar vadošajiem Eiropas uzņēmumiem izveidošanas un nostiprināšanas ceļā, nodrošinot ar pieejas informāciju mūsdienīgu tehnoloģiju apguvei, pieredzes apmaiņa Latvijai aktuālās biznesa sfērās,

- jaunu perspektīvu tehnoloģiju un apmācības metošu izstrāde,

 

RMS-consulting veic konsultatīvus pakalpojumus uzņēmējdarbības sabiedrībām projektu sagatavošanā un realizācijā galveno ES strukturālo fondu apguves programmas ietvaros.

 

 

 

 

 

Atradāt kļūdu? Lūdzu atzīmējiet teksta daļu un nospiediet Ctrl + Enter.